ZnieczuleniaJeśli planujesz wykonanie badania endoskopowego w znieczuleniu zapoznaj się z poniższymi informacjami, wypełnij ankietę anestezjologiczną i odeślij do placówki. Zapoznany się z informacjami w ankiecie i w razie wątpliwości będziemy się z Tobą kontaktować. Dlatego ważne abyśmy znali twój numer telefonu i adres email. Ankiety możesz odesłać:

  • Pocztą tradycyjną 50-555 Wrocław ul. Krynicka 37-39 lok 1
  • mailem na adres: ankiety@centrumgh.pl (zaszyfrowanym plikiem)
  • lub dostarczyć osobiście do placówki Wrocław, ul. Krynicka 37-39 lok 1

Jeśli w okresie od przesłania ankiety do planowanego terminu badania nastąpiły zmiany w stanie twojego zdrowia lub leczenia poinformuj nas o tym niezwłocznie. To może mieć wpływ na termin badania i Twoje bezpieczeństwo podczas badania.


Badania endoskopowe zazwyczaj wykonuje się przy zachowanej pełnej świadomości pacjenta. Są jednak okoliczności, w których konieczne jest przeprowadzenie badania w znieczuleniu (szczególnie przy wykonywaniu kolonoskopii) Należą do nich np. przebyte zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej i miednicy, w tym cięcia cesarskie, bolesne lub niepełne poprzednie badania, anomalie anatomiczne ( dodatkowe pętle jelitowe, ostre zgięcia), czy lęk przed badaniem. Podczas endoskopii stosuje się procedurę, którą jest całkowite znieczulenie dożylne polegające na dożylnym podaniu określonych leków (zazwyczaj są to Propofol i Fentanyl). Pacjent śpi podczas badania i nie odczuwa żadnych nieprzyjemnych doznań.


Jednak jak do każdej procedury medycznej istnieją przeciwskazania, gdy wykonanie znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych jest niemożliwe. Dotyczy to m.in. sytuacji gdy:

  • 1.BMI (index masy ciała) jest powyżej 40
  • 2.występowały problemy lub powikłania podczas poprzednich znieczuleń
  • 3.pacjent ma rozpoznany zespół bezdechu nocnego
  • 4.przyjmowane są określone leki w przypadku depresji, ch. Parkinsona, innej poważnej choroby neurologicznej, przyjmowane są narkotyki, wywiadzie są uczulenia na leki i pokarmy
  • 5.rozpoznano alkoholizm
  • 6.dializoterapia przy niewydolności nerek
  • 7.albo gdy stopień zaawansowania przewlekłych schorzeń nie wymienionych wyżej stanowi zbyt duże ryzyko dla pacjenta

Dlatego dla oceny ryzyka znieczulenia i w konsekwencji kwalifikacji lub dyskwalifikacji od znieczulenia w każdym przypadku konieczne jest dostarczenie do ośrodka wypełnionej ankiety anestezjologicznej na 1 miesiąc przed terminem badania. Ostateczne uzupełnienie dokumentacji zgodnie z zaleceniem anestezjologa musi nastąpić najpóźniej na tydzień przed znieczuleniem. Brak ankiety w placówce wraz uzupełniającą dokumentacją medyczną na tydzień przed badaniem będzie skutkował przesunięciem terminu badania lub dyskwalifikacją od znieczulenia.


Gdy badanie jest w bardziej odległym terminie powyżej 2 miesięcy prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej celem wyłonienia pacjentów, u których istnieją bezwzględne przeciwskazania do znieczulenia. Poinformujemy Cię o ewentualnym braku zgody na znieczulenie. Brak informacji o dyskwalifikacji oznacza wstępną akceptację i wtedy prosimy o postępowanie jak wyżej czyli przesłanie ankiety na miesiąc przed badaniem.


Pacjenci zdyskwalifikowani od znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych mogą mieć badanie w znieczuleniu w ramach hospitalizacji

Ankiety na znieczulenia

Strefa pacjenta

Zapraszamy do Strefy Pacjenta. Znajdziesz tutaj między innymi przydatne informacje dotyczące przygotowania do badania, a także dowiesz się wszystkiego o jednostkach chorobowych i objawach chorób. Informacje w Strefie Pacjenta pomogą Ci dbać o swoje zdrowie.


Pomagamy Ci zadbać
o Twoje zdrowie


Poznaj listę oferowanych przez nas badań i zabiegów. U nas wykonasz m.in. kolonoskopię, gastroskopię i zadbasz o swoje zdrowie.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.