Cholera

Co to jest cholera?

Jest to choroba zakaźna wywołana szczepami przecinkowca cholery.

Czy cholera występuje jeszcze na świecie?

Tak, najczęściej w krajach ubogich, rozwijających się będących w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym np. w Azji (Indie, Bangladesz), w Afryce i Ameryce Południowej.

Czy w czasach współczesnych może dojść do epidemii tej choroby?

Tak, ostatnio dość dużo zachorowań pojawiło się w roku 2011 na Haiti. Wiele z nich miało skutek śmiertelny.

Jak dochodzi do zakażenia?

Rezerwuarem czyli nosicielem zarazka jest człowiek, a do zakażenia dochodzi wyłącznie droga pokarmową.

Gdzie można się zakazić?

Najwięcej bakterii chorobotwórczej występuje w rzekach i nasłonecznionych zbiornikach wodnych. Takie środowisko najbardziej sprzyja namnażaniu się bakterii.

Jakie są objawy cholery?

Podstawowym objawem cholery jest bardzo obfita biegunka i wymioty.

Jak uniknąć tej choroby?

Dokładny opis zamieszczono w rozdziale biegunki.

Czy występuje szczepionka przeciwko cholerze?

Tak, w chwili obecnej na świecie znajduje się doustna szczepionka dwudawkowa.

Czy szczepionka przeciwko cholerze jest zarejestrowana i dostępna w Polsce?

Od kilku lat szczepionka przeciwko cholerze nie posiada rejestracji w naszym kraju. Dostępna jest w wyznaczonych ośrodkach, które otrzymały zgodę Ministra Zdrowia na import docelowy.

Czy w Państwa ośrodku można nabyć szczepionkę?

Tak posiadamy zgodę Ministra Zdrowia na import tego preparatu i jest on u nas stale dostępny.

Czy ta szczepionka jest bezpieczna skoro nie posiada polskiej rejestracji?

Preparat którym dysponujemy jest produkowany w Szwecji przez firmę Crucell Sweden AB i posiada rejestrację EMA (European Medicines Agency), która jest najważniejszą w Europie instytucją dopuszczająca leki do obrotu.

Jak działa szczepionka przeciwko cholerze?

Działanie szczepionek polega na uczeniu się przez nasz układ immunologiczny (odpornościowy) jak bronić się przed chorobą. Po podaniu szczepionki układ immunologiczny rozpoznaje bakterie i zaczyna wytwarzać przeciwko nim odpowiednie przeciwciała. W przyszłości gdyby doszło do kontaktu z cholerą wspomniany już układ odpornościowy rozpozna bakterię i szybciej będzie zdolny do wytworzenia przeciwciał chroniących organizm przed zachorowaniem.

Po jakim czasie pojawia się odporność?

Odporność poszczepienna pojawia się około 8 dni po drugim szczepieniu, w związku z powyższym szczepienie należy rozpocząć najpóźniej na 15 dni przed planowanym wyjazdem.

Na jaki czas nabywa się odporności poszczepiennej

Odporność poszczepienna trwa dwa lata.