RODO

Szanowni Państwo.

Ze względu na to, że w ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy dane osobowe, zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych czynności przetwarzania. Informacje te zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. naszych klientów – pacjentów 
  2. potencjalnych kandydatów do pracy /współpracy
  3. kontrahentów będących osobami fizycznymi w tym klientów

Regulamin e-płatności