RODO


Szanowni Państwo,


Ze względu na to, że w ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy dane osobowe, zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych czynności przetwarzania. Informacje te zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Naszych klientów – pacjentów
2. Potencjalnych kandydatów do pracy / współpracy
3. Kontrahentów będących osobami fizycznymi w tym klientów

Zapraszamy do zapoznania się również z naszym regulaminem dotyczącym e-płatności.
Regulamin e-płatności.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami