Punkt szczepień

Ośrodek nasz poza działalnością z zakresie diagnostyki schorzeń przewodu pokarmowego zajmuje się również szczepieniami dorosłych pacjentów. Posiadamy certyfikat Instytutu Medycyny Tropikalnej w Gdyni i status międzynarodowego punktu szczepień. Konsultujemy pacjentów i szczepimy p/ko chorobom zagrażającym pacjentom podróżującym do odległych rejonów świata np. p/ko cholerze, wściekliźnie , japońskiemu zapaleniu mózgu, polio, durowi brzusznemu, żółtaczce zakaźnej A i B i innym.

Szczepienie pacjenta jest możliwe w tym samym dniu bezpośrednio po konsultacji specjalisty medycyny podróży bez konieczności oczekiwania na szczepionkę. Rygorystyczne wymogi przechowywania szczepionek zapewnia system Eskimos monitorujący temperaturę w lodówce gdzie przechowywane są szczepionki przez 24 godz/dobę z systemem powiadamiania sms kilku pracowników palcówki o ewentualnej zmianie temperatury.