Pracownia testów oddechowych

Pracownia wyposażona jest w aparat do pomiaru wodoru w wydychanym powietrzu, urządzenie to pozwala na wykonanie nieinwazyjnych badań w kierunku nietolerancji następujących cukrów laktozy, sacharozy, fruktozy, sorbitolu, xylitolu oraz zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)

W stanie zdrowia to co spożywamy ulega strawieniu i rozłożeniu do prostych substancji, które ulegają wchłonięciu w jelicie cienkim. Do jelita grubego docierają jedynie niestrawione resztki pokarmowe. W przypadku braku enzymów rozkładających cukry lub transportujących je przez ścianę jelita substancje te docierają do jelita grubego i tam podlegają procesom fermentacji przez nasze własne bakterie jelitowe. Produktem fermentacji jest m.in. wodór którego stężenie możemy zmierzyć w wydychanym powietrzu.

Na badanie zgłasza się na czczo. Otrzymuje do wypicia 250 ml roztworu badanej substancji. Pozostaje w placówce od 120 do 180 min (czas zależy od protokołu badania). Co 15-30 min przy użyciu jednorazowego ustnika pacjent wydycha do urządzenia powietrze. Wartości poziomów wodoru są zapisywane. Podlegają opracowaniu w postaci wykresu i z komentarzem lekarza pacjent po kilku dniach otrzymuje wynik.