Pracownia pH-metrii

Na wyposażeniu pracowni pHmetrii jest aparat firmy Restech. Urządzenie pozwala na dokonywanie pomiarów pH treści w gardle. Za pomocą jednorazowych sond wyposażonych w czujniki pomiaru kwasowości mierzymy pH treści na poziomie gardła. Sonda jest wprowadzana przez nos i jej końcówka fiksowana na poziomie języczka. Informacje są przekazywane drogą radiową do specjalnego rejestratora, który pacjent ma przy sobie. Sonda jest utrzymywana przez okres 24 godzin. Po założeniu aparatu przez lekarza pacjent udaje się do domu . W tym czasie pacjent prowadzi normalny tryb życia- jje, pije, śpi odnotowując te informacje w specjalnym dzienniczku i jednocześnie używając przycisków na rejestratorze

Zdjęcie aparatu

Po 24 godzinach pacjent zgłasza się w placówce. Sondę z przewodu nosowego usuwa personel. Dane z rejestratora wprowadzane są do komputera. Wyniki sa intepretowane przez lekarza. Pacjent otrzymuje wynik w formie opisowej i graficznej Wynik pozwala na rozpoznanie refluksu gardłowokrtaniowego lub choroby refluksowej przełyku w zależności od użytej sondy.