Pracownia testów
oddechowychPracownia wyposażona jest w aparaty pomiaru wodoru i aparat do pomiaru amoniaku w wydychanym powietrzu. Urządzenia te pozwalają na wykonanie nieinwazyjnych badań w kierunku nietolerancji następujących cukrów laktozy, sacharozy, fruktozy, sorbitolu, xylitolu oraz zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) oraz stwierdzenia ewentualnego zakażenia bakterią Helicobacter pylori.


Wodorowe testy oddechowe na nietolerancje prostych cukrów


W stanie zdrowia to co spożywamy ulega strawieniu i rozłożeniu do prostych substancji, które ulegają wchłonięciu w jelicie cienkim. Do jelita grubego docierają jedynie niestrawione resztki pokarmowe. W przypadku braku enzymów rozkładających cukry lub transportujących je przez ścianę jelita substancje te docierają do jelita grubego i tam podlegają procesom fermentacji przez nasze własne bakterie jelitowe. Produktem fermentacji jest m.in. wodór którego stężenie możemy zmierzyć w wydychanym powietrzu.


Wodorowy test oddechowy w kierunku SIBO


W tym przypadku substancją testową jest laktuloza, która jako dwucukier nie jest wchłaniana w jelicie cienkim . Przy nieprawidłowej obecności bakterii w jelicie cienkim dochodzi do wytworzenia m. in. wodoru, metanu i innych gazów w okresie zanim substancja dotrze do jelita grubego.

Na oba badania pacjent zgłasza się na czczo. Otrzymuje do wypicia 250 ml roztworu badanej substancji. Pozostaje w placówce od 120 do 180 min (czas zależy od protokołu badania). Co 15-30 min przy użyciu jednorazowego ustnika pacjent wydycha do urządzenia powietrze. Wartości poziomów wodoru są zapisywane. Podlegają opracowaniu w postaci wykresu i z komentarzem lekarza pacjent po kilku dniach otrzymuje wynik.


Test oddechowy na obecność Helicobacter pylori


W tym teście substancją, której stężenie mierzymy w wydychanym powietrzu jest amoniak. Powstaje on w żołądku w przy obecności bakterii Helicobacter pylori z rozkładu substancji testowej, którą pacjent otrzymał do wypicia przed badaniem.
Na badanie pacjent zgłasza się na czczo. Wypija substancje testową. Podczas swobodnego oddychania przez ustnik dokonuje się pomiarów amoniaku w wydychanym powietrzu. Czas trwania testu do 20 min. Wynik pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu.


Pomagamy Ci zadbać
o Twoje zdrowie


Poznaj listę oferowanych przez nas badań i zabiegów. U nas wykonasz m.in. kolonoskopię i zadbasz o swoje zdrowie w podróży w najdalsze zakątki świata.

Strefa pacjenta


Zapraszamy do Strefy Pacjenta. Znajdziesz tutaj między innymi przydatne informacje dotyczące przygotowania do badania, a także dowiesz się wszystkiego o jednostkach chorobowych i objawach chorób. Informacje w Strefie Pacjenta pomogą Ci dbać o swoje zdrowie.