dr Paweł Piekarz

specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat z endoskopii