Personel

Chirurgia ogólna

dr Paweł Piekarz

dr Paweł Piekarz

specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat z endoskopii
x

dr Jacek Moszonkowski

dr Jacek Moszonkowski

specjalista chirurgii ogólnej
x

Dr Paweł Lesiak

Dr Paweł Lesiak

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (2000). Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia (2009). Specjalizację odbywał pod kierunkiem doc. Jerzego Błaszczuka w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu. Obecnie asystent w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Do szczególnych zainteresowań Pana doktora należą: chirurgia małoinwazyjna techniką laparoskopową, chirurgia chorób nowotworowych, zapalnych i nienowotworowych jelita grubego, chirurgiczne leczenie chorób odbytu, chirurgia przepuklin, chirurgia żołądka, trzustki, a także ratownictwo medyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.  
x

Dr Zbigniew Krawczuk

Dr Zbigniew Krawczuk

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (1991). Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia (1998) i chirurgii onkologicznej (2008). Wieloletni starszy asystent w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od 1 września 2011 ordynator oddziału chirurgii NZOZ Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń w kraju i za granicą m.in. ( zaawansowane techniki laparoskopowe w Strasbourgu, laparoskopowe leczenie chorób jelita grubego w Ostrawie, techniki operacyjne raka odbytnicy, Total Mesorectal Excision). Do szczególnych zainteresowań Pana doktora należą: chirurgia małoinwazyjna techniką laparoskopową, chirurgia chorób nowotworowych, zapalnych i nienowotworowych jelita grubego, chirurgiczne leczenie chorób odbytu, chirurgia przepuklin, chirurgia tarczycy, chirurgia żołądka, chirurgia trzustki oraz chirurgia endokrynologiczna, choroby nadnerczy. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  
x

Diabetologia

Dr Beata Wrona-Bąk

Dr Beata Wrona-Bąk

Absolwentka Wrocławskiej Akademiii Medycznej (1989). Drugi stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych uzyskała w roku 1997, z diabetologii w roku 2000. Od 1990 roku jest starszym asystentem w oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu. Od momentu uzyskania specjalizacji z diabetologii prowadzi poradnie cukrzycową. Od ponad dwudziestu lat wykonuje badania ultrasonograficzne, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego jest też czynnym członkiem.
x

Chirurgia onkologiczna

Dr Zbigniew Krawczuk

Dr Zbigniew Krawczuk

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (1991). Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia (1998) i chirurgii onkologicznej (2008). Wieloletni starszy asystent w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od 1 września 2011 ordynator oddziału chirurgii NZOZ Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń w kraju i za granicą m.in. ( zaawansowane techniki laparoskopowe w Strasbourgu, laparoskopowe leczenie chorób jelita grubego w Ostrawie, techniki operacyjne raka odbytnicy, Total Mesorectal Excision). Do szczególnych zainteresowań Pana doktora należą: chirurgia małoinwazyjna techniką laparoskopową, chirurgia chorób nowotworowych, zapalnych i nienowotworowych jelita grubego, chirurgiczne leczenie chorób odbytu, chirurgia przepuklin, chirurgia tarczycy, chirurgia żołądka, chirurgia trzustki oraz chirurgia endokrynologiczna, choroby nadnerczy. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  
x

Neurochirurgia

Dr Rafał Patrzyk

Dr Rafał Patrzyk

Strona w opracowaniu...

x

Gastroenterologia

Dr n.med. Agnieszka Borys-Iwanicka

Dr n.med. Agnieszka Borys-Iwanicka

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W marcu 2014 r. uzyskałam tytuł specjalisty pediatrii. W październiku 2014 r. uzyskałam stopień doktora nauk medycznych. W marcu 2018 r. uzyskałam tytuł specjalisty gastroenterologii dziecięcej. Ponadto jestem nauczycielem akademickim i członkiem Polskiego Towarzystwa  Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Szczególne zainteresowania to: alergie pokarmowe, choroba refluksowa przełyku, niedożywienie, zaburzenia karmienia, zaburzenia wzrastania, celiakia, zaparcie, biegunka przewlekła, nieswoiste zapalenie jelit, czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego.
x

dr Paweł Iwanicki

dr Paweł Iwanicki

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (2005). Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (2013), specjalista w zakresie gastroenterologii. Wieloletni starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego od 2007r do chwili obecnej. Pogotowie ratunkowe w roku 2007.Eurpejskie centrum kształcenia podyplomowego działalność dydaktyczna od 2012 do chwili obecnej. Uczestnik wielu kursów, szkoleń, konferencji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
x

dr Beata Galińska

dr Beata Galińska

Strona w opracowaniu...
x

dr Hanna Kabzińska

dr Hanna Kabzińska

Strona w opracowaniu...
x

dr Janusz Łapiński

dr Janusz Łapiński

Strona w opracowaniu...
x

Dr nauk med Konrad Leśniakowski

Dr nauk med Konrad Leśniakowski

Strona w opracowaniu...
x

Dr Jolanta Lewera

Dr Jolanta Lewera

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1986). Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1995), gastroenterologii (2000). Wieloletni starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza. W latach 2000-2009 zastępca ordynatora oddziału gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2009 do 2012  kierownik Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2010 Kierownik Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznego. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń, konferencji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przeprowadza od ponad 20 lat. . Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.  
x

Choroby zakaźne

Dr Barbara Stefanicka

Dr Barbara Stefanicka

Strona w opracowaniu...
x

Dr Bogumiła Żurowska

Dr Bogumiła Żurowska

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1983). Specjalista II stopnia chorób zakaźnych (1993). Wieloletni starszy asystent Oddziału Chorób Zakaźnych, Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, a obecnie Oddziału Ogólnozakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje w Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii oraz Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Posiada uprawnienia do kwalifikacji osób wyjeżdżających w strefę tropikalną. Ukończyła studia podyplomowe na AM Wrocław -"Orzecznictwo i Ubezpieczenia". Uczestnik licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu chorób zakaźnych, hepatologii oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

x

Dr Hanna Łabędzka

Dr Hanna Łabędzka

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1977). Specjalista chorób zakaźnych II stopnia (1987). Od 1996 do 2002 ordynator Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych WSS we Wrocławiu. Od 2002 do 2006 ordynator Oddziału Ogólnozakaźnego, a od 2006 do chwili obecnej Oddziału Chorób Zakaźnych. Pani doktor przez kilkanaście lat pracowała w Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych oraz Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii. Od 2000 roku wchodzi w skład zespołu specjalistów ds. diagnostyki i leczenia chorób o wysokim stopniu zakaźności na terenie Dolnego Śląska. W roku 1999 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy pt. "Ocena epidemiologiczno-kliniczna zakażeń wirusem C zapalenia wątroby u honorowych dawców krwi". Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących z zakresu chorób zakaźnych, hepatologicznych oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych między innymi w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

x

Proktologia

dr Jacek Moszonkowski

dr Jacek Moszonkowski

specjalista chirurgii ogólnej
x

Dr Paweł Lesiak

Dr Paweł Lesiak

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (2000). Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia (2009). Specjalizację odbywał pod kierunkiem doc. Jerzego Błaszczuka w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu. Obecnie asystent w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Do szczególnych zainteresowań Pana doktora należą: chirurgia małoinwazyjna techniką laparoskopową, chirurgia chorób nowotworowych, zapalnych i nienowotworowych jelita grubego, chirurgiczne leczenie chorób odbytu, chirurgia przepuklin, chirurgia żołądka, trzustki, a także ratownictwo medyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.  
x

Dr Zbigniew Krawczuk

Dr Zbigniew Krawczuk

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (1991). Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia (1998) i chirurgii onkologicznej (2008). Wieloletni starszy asystent w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od 1 września 2011 ordynator oddziału chirurgii NZOZ Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń w kraju i za granicą m.in. ( zaawansowane techniki laparoskopowe w Strasbourgu, laparoskopowe leczenie chorób jelita grubego w Ostrawie, techniki operacyjne raka odbytnicy, Total Mesorectal Excision). Do szczególnych zainteresowań Pana doktora należą: chirurgia małoinwazyjna techniką laparoskopową, chirurgia chorób nowotworowych, zapalnych i nienowotworowych jelita grubego, chirurgiczne leczenie chorób odbytu, chirurgia przepuklin, chirurgia tarczycy, chirurgia żołądka, chirurgia trzustki oraz chirurgia endokrynologiczna, choroby nadnerczy. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  
x

Hepatologia

dr Paweł Iwanicki

dr Paweł Iwanicki

Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (2005). Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (2013), specjalista w zakresie gastroenterologii. Wieloletni starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego od 2007r do chwili obecnej. Pogotowie ratunkowe w roku 2007.Eurpejskie centrum kształcenia podyplomowego działalność dydaktyczna od 2012 do chwili obecnej. Uczestnik wielu kursów, szkoleń, konferencji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
x

dr Beata Galińska

dr Beata Galińska

Strona w opracowaniu...
x

dr Hanna Kabzińska

dr Hanna Kabzińska

Strona w opracowaniu...
x

dr Janusz Łapiński

dr Janusz Łapiński

Strona w opracowaniu...
x

Dr Barbara Stefanicka

Dr Barbara Stefanicka

Strona w opracowaniu...
x

Dr Bogumiła Żurowska

Dr Bogumiła Żurowska

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1983). Specjalista II stopnia chorób zakaźnych (1993). Wieloletni starszy asystent Oddziału Chorób Zakaźnych, Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, a obecnie Oddziału Ogólnozakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje w Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii oraz Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Posiada uprawnienia do kwalifikacji osób wyjeżdżających w strefę tropikalną. Ukończyła studia podyplomowe na AM Wrocław -"Orzecznictwo i Ubezpieczenia". Uczestnik licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu chorób zakaźnych, hepatologii oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

x

Dr Hanna Łabędzka

Dr Hanna Łabędzka

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1977). Specjalista chorób zakaźnych II stopnia (1987). Od 1996 do 2002 ordynator Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych WSS we Wrocławiu. Od 2002 do 2006 ordynator Oddziału Ogólnozakaźnego, a od 2006 do chwili obecnej Oddziału Chorób Zakaźnych. Pani doktor przez kilkanaście lat pracowała w Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych oraz Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii. Od 2000 roku wchodzi w skład zespołu specjalistów ds. diagnostyki i leczenia chorób o wysokim stopniu zakaźności na terenie Dolnego Śląska. W roku 1999 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy pt. "Ocena epidemiologiczno-kliniczna zakażeń wirusem C zapalenia wątroby u honorowych dawców krwi". Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących z zakresu chorób zakaźnych, hepatologicznych oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych między innymi w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

x

Dr nauk med Konrad Leśniakowski

Dr nauk med Konrad Leśniakowski

Strona w opracowaniu...
x

Dr Jolanta Lewera

Dr Jolanta Lewera

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1986). Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1995), gastroenterologii (2000). Wieloletni starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza. W latach 2000-2009 zastępca ordynatora oddziału gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2009 do 2012  kierownik Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2010 Kierownik Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznego. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń, konferencji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przeprowadza od ponad 20 lat. . Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.  
x

Medycyna podróży

Dr Barbara Stefanicka

Dr Barbara Stefanicka

Strona w opracowaniu...
x

Dr Bogumiła Żurowska

Dr Bogumiła Żurowska

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1983). Specjalista II stopnia chorób zakaźnych (1993). Wieloletni starszy asystent Oddziału Chorób Zakaźnych, Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, a obecnie Oddziału Ogólnozakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje w Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii oraz Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Posiada uprawnienia do kwalifikacji osób wyjeżdżających w strefę tropikalną. Ukończyła studia podyplomowe na AM Wrocław -"Orzecznictwo i Ubezpieczenia". Uczestnik licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu chorób zakaźnych, hepatologii oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

x

Dr Hanna Łabędzka

Dr Hanna Łabędzka

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1977). Specjalista chorób zakaźnych II stopnia (1987). Od 1996 do 2002 ordynator Oddziału Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych WSS we Wrocławiu. Od 2002 do 2006 ordynator Oddziału Ogólnozakaźnego, a od 2006 do chwili obecnej Oddziału Chorób Zakaźnych. Pani doktor przez kilkanaście lat pracowała w Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych oraz Poradni Wirusowych Chorób Wątroby i Hepatologii. Od 2000 roku wchodzi w skład zespołu specjalistów ds. diagnostyki i leczenia chorób o wysokim stopniu zakaźności na terenie Dolnego Śląska. W roku 1999 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy pt. "Ocena epidemiologiczno-kliniczna zakażeń wirusem C zapalenia wątroby u honorowych dawców krwi". Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących z zakresu chorób zakaźnych, hepatologicznych oraz chorób tropikalnych i pasożytniczych między innymi w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

x

Anestezjologia

dr Donata Domańska

dr Donata Domańska

Strona w opracowaniu
x

dr Katarzyna Błotna – Nowak

dr Katarzyna Błotna – Nowak

Strona w opracowaniu
x

dr Ewa Gawkowska

dr Ewa Gawkowska

x

dr Katarzyna Ulita

dr Katarzyna Ulita

Strona w opracowaniu
x

dr Iwona Bugla

dr Iwona Bugla

x

Dr Anna Dymczyk

Dr Anna Dymczyk

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1986). Specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (1993). Wieloletni starszy asystent w Klinice Anestezjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu i kierownik zespołu reanimacyjnego Pogotowia Ratunkowego. Od 2005 roku starszy asystent w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Pani doktor posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie znieczulenia ogólnego i regionalnego w różnych specjalizacjach, a także w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
x

Usg

dr Zofia Burkot

dr Zofia Burkot

x

dr Beata Galińska

dr Beata Galińska

Strona w opracowaniu...
x

Dr Beata Wrona-Bąk

Dr Beata Wrona-Bąk

Absolwentka Wrocławskiej Akademiii Medycznej (1989). Drugi stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych uzyskała w roku 1997, z diabetologii w roku 2000. Od 1990 roku jest starszym asystentem w oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu. Od momentu uzyskania specjalizacji z diabetologii prowadzi poradnie cukrzycową. Od ponad dwudziestu lat wykonuje badania ultrasonograficzne, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego jest też czynnym członkiem.
x

Endoskopia

dr Paweł Piekarz

dr Paweł Piekarz

specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat z endoskopii
x

dr Jacek Moszonkowski

dr Jacek Moszonkowski

specjalista chirurgii ogólnej
x

dr Hanna Kabzińska

dr Hanna Kabzińska

Strona w opracowaniu...
x

dr Janusz Łapiński

dr Janusz Łapiński

Strona w opracowaniu...
x

Dr Tomasz Ligaszewski

Dr Tomasz Ligaszewski

certyfikat z endoskopii

x

Dr Jolanta Lewera

Dr Jolanta Lewera

Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1986). Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1995), gastroenterologii (2000). Wieloletni starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza. W latach 2000-2009 zastępca ordynatora oddziału gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2009 do 2012  kierownik Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Od 2010 Kierownik Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznego. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń, konferencji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przeprowadza od ponad 20 lat. . Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.  
x