Inne badania diagnostyczne

Usługa

Cena

Wodorowe testy oddechowe ( nietolerancja laktozy, fruktozy, SIBO) 120 zł za jeden test
pH-metria gardła 650 zł
 pH-metria przełyku 650 zł