Blog


21 grudnia 2020

Szczepienia – poradnik podróżnika

Co to jest szczepionka? Jest to preparat biologiczny podawany w celu wytworzenia odporności przeciwko określonym bakteriom chorobotwórczym. Czy podanie szczepionki nie spowoduje zachorowania? Nie, gdyż zawarte […]
21 grudnia 2020

Biegunka podróżnych

Co to jest biegunka podróżnych? Biegunka podróżnych jest jednostką chorobową objawiającą się licznymi luźnymi stolcami, nudnościami, wymiotami, ogólnym osłabieniem i często gorączką. W stolcu może być […]
21 grudnia 2020

Cholera – choroba zakaźna

Co to jest cholera? Jest to choroba zakaźna wywołana szczepami przecinkowca cholery. Czy cholera występuje jeszcze na świecie? Tak, najczęściej w krajach ubogich, rozwijających się będących […]

Contact and feel free
to ask about more details

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.