USG jamy brzusznej

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA

 

PRZEBIEG BADANIA

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

 

BADANIA W ZNIECZULENIU

 

OBJAWY NIEPOŻĄDANE I POWIKŁANIA