Sigmoidoskopia

 
 

Dowiedz się więcej o sigmoidoskopii i sprawdź cenę.
Sigmoidoskopia - opis badania


Sigmoidoskopia polega na wprowadzeniu giętkiego aparatu przez kanał odbytu do końcowego odcinka jelita grubego na głębokość około 50-60 cm od zwieraczy. Badanie umożliwia uwidocznienie zmian chorobowych takich jak zmiany zapalne jelita, polipy, guzy nowotworowe, zmiany naczyniowe, uchyłki. W razie stwierdzenia obecności zmian patologicznych możliwe jest pobranie materiału do badania mikroskopowego i ewentualne usunięcie niektórych zmian (odcięcie polipa, zniszczenie zmian naczyniowych). Oba zabiegi są zupełnie bezbolesne. Sigmoidoskopię przeprowadza się bez, lub w płytkiej analgosedacji (łagodnie działające leki p/bólowe i uspokajające). Odczuwanie bólu jest indywidualne – badanie nie musi, ale może być bolesne, co jest wynikiem wdmuchiwania powietrza do światła jelita, lub pociągania krezki jelita. Dotyczy to szczególnie pacjentów po przebytych zabiegach operacyjnych, ze zrostami w jamie brzusznej.


Przygotowanie do badania sigmoidoskopii


Badanie przeprowadza się po odpowiednim oczyszczeniu jelita za pomocą wlewek doodbytniczych Enema lub Rectanal dostępnych w aptece BEZ RECEPTY . Zalecenia dietetyczne 2 dni przed badaniem dieta lekkostrawna. Należy unikać owoców drobno pestkowych i ziaren (mak, musli). Dzień przed badaniem posiłki o normalnych godzinach W dniu badania głodówka, w godzinach rannych wykonujemy wlewkę doodbytniczą z preparatu RECTANAL lub ENEMA , drugą wlewkę 2-3 godziny przed wyznaczoną godziną badania. Jeżeli badanie jest wykonywane w godzinach rannych poprzestajemy na jednej wlewce.


Cukrzyca a badanie sigmoidoskopii


Zalecane jest wykonanie badania w godzinach rannych, nie należy przyjmować rano doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny. W razie wątpliwości należy skontaktować się z ośrodkiem wykonującym badanie


Choroby przewklekłe a badanie sigmoidoskopii


W dniu badania rano należy zażyć przyjmowane przewlekle leki popijając niewielką ilością wody


Leki wpływające na krzepliwość krwi a badanie sigmoidoskopii


W przypadku wykonywania sigmoidoskopii diagnostycznej lub ewentualne z pobraniem wycinków nie ma potrzeby odstawiania leków wpływających na krzepliwość krwi. Wskazane jest jedynie przed badaniem oznaczenie INR u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe (INR =2,5 do 3,5) . Jeśli planowane są procedury zabiegowe np polipektomia postępowanie jest uzależnione od stosowanych leków. 1/ Leki przeciwpłytkowe: pochodne kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan) nie ma potrzeby odstawiana leku 2/ leki przeciwpłytkowe: tiklopidyna ( Ticlo, Aclotin), klopidogrel (Plavix, Clopidix, Arepelex) prasugrel (Efient), tikagrelor (Brilique) powinny być odstawione na 5 dni przed badaniem (jeśli to nie jest przeciwwskazane). Szczegóły odstawienia leków omówić ze swoim lekarzem. Jeśli leki przeciwpytkowe np. Plavix są stosowane z powodu implantacji do naczyń wieńcowych stentów powlekanych przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy termin zabiegu endoskopowego należy odroczyć. Jeśli zabieg bezwględnie konieczny ostawienie leków tylko w porozumieniu z kardiologiem. Termin ponownego włączenie leków zależny od rodzaju i zakresu zabiegu. 3/ doustne leki przeciwzakrzepowe: Warfaryna, Sintrom, Acenokumarol należy odstawić na 5 dni przed badaniem kontrolując przy tym dzień przed badaniem poziom wskaźnika INR (powinien być <1,5). W zamian za w/w leki należy włączyć w porozumieniu ze swoim lekarzem prowadzącym do leczenie heparynę drobnocząsteczkową ( Clexane, Fraxiparin) w dawce leczniczej. Ostatnia dawka heparyny 24 godz. przed zabiegiem (nie podawać w dniu badania). Informacje o powrocie do leczenia lekami doustnymi udzielone będą po badaniu (zależą od zakresu badania) . Najczęściej pierwszą dawkę przyjmujemy wieczorem w dniu badania. Przez pierwszych 2-3 dni stosuje się łącznie leki doustne i heparynę aż do osiągnięcia terapeutycznego poziomu INR . 4/ nowe leki przeciwkrzepliwe: dabigatran (Pradaxa) riwaroksaban (Xarelto) , apiksaban (Eliquis) odstawiamy na 3 dni przed badaniem zamieniając je na heparynę drobnocząsteczkową podawaną podskórnie w dawce leczniczej do dnia poprzedzającego badanie – ostatnia dawka heparyny 24 godziny przed zabiegiem (szczegóły ustalić ze swoim lekarzem prowadzącym lub kardiologiem)


Sigmoidoskopia w znieczuleniu


Sigmoidoskopię można przeprowadzić w głębokiej analgosedacji z udziałem anestezjologa (pacjent śpi podczas badania, nie odczuwa żadnych nieprzyjemnych doznań). Badania w znieczuleniu odbywają się tylko w określone dni tygodnia (należy wcześniej zgłosić to w rejestracji). Konieczne może być w tym wypadku wykonanie dodatkowych badań dla osób z przewlekłymi schorzeniami, np TSH dla pacjentów z chorobami tarczycy , kreatyniny i poziomu elektrolitów dla pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z poważnymi przewlekłymi chorobami płuc, oskrzeli koniecznie jest wykonanie RTG klatki piersiowej, a u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością krążenia, chorobą niedokrwienną, zaburzeniami rytmu serca konieczne jest wykonanie EKG. Badania są aktualne przez miesiąc. Ponadto pacjenci przyjmujących leki takie jak Sintrom, Acenokumarol, Warfaryna winni mieć aktualny wynik INR (48 godzin). Przed badaniem pacjnet wypełnia ankietę anestezjologiczna i jest konsultowany przez lekarza anestezjologa. Na badanie w znieczuleniu należy zgłosić się z pełnoletnią osobą towarzyszącą.


Przeciwskazania do badania sigmoidoskopii


Przewlekłe choroby takie jak: niestabilna dławica sercowa, niedawno przebyty zawał m. serca, niewyrównana niewydolność krążenia, nieuregulowane ciśnienie tętnicze, istotne zaburzenia rytmu serca, poważne zaburzenia krzepnięcia wynikające z przewlekłych chorób krwi lub chorób wątroby lub przyjmowanych leków, astma oskrzelowa lub POCHP o ciężkim przebiegu, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej, objawy “ostrego brzucha” oraz brak świadomej zgody na badanie gastroduodenoskopii


Objawy niepożądane i powikłania po badaniu sigmoidoskopii


Powikłania zabiegu endoskopowego zdarzają się niezmiernie rzadko -raz na kilka tysięcy badań i należą do nich przedziurawienie ściany jelita, krwawienie, które mogą wymagać zabiegu operacyjnego. Powikłania ogólne zdarzają się jeszcze rzadziej i mogą to być np. zawał m. serca, bóle wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego, duszność, bezdech, napad padaczki.


Postępowanie po badaniu sigmoidoskopii


Dyskomfort po badaniu (wzdęcia i kolkowe bóle brzucha ) mogą utrzymywać się przez kilka godzin po badaniu i są wynikiem zalegania wprowadzonego podczas badania powietrza. Nie należy wstrzymywać oddawania gazów. Można przyjąć Espumisan. Jeśli podawano leki znieczulające nie wolno w dniu badania spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń elektromechanicznych ani podejmować czynności prawnych. Pacjent, u którego przeprowadzano badanie w znieczuleniu opuszcza Pracownię pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej. Wystąpienie w ciągu najbliższych dni po badaniu takich objawów jak obfite krwawienie z odbytnicy, silne bóle brzucha, twardy, wzdęty brzuch, gorączka, brak perystaltyki jelit, brak oddawania gazów, nudności, wymioty najczęściej świadczy o wystąpieniu poważnych powikłań. Konieczny pilny kontakt z SOR najbliższego Szpitala.


Strefa pacjenta


Zapraszamy do Strefy Pacjenta. Znajdziesz tutaj między innymi przydatne informacje dotyczące przygotowania do badania, a także dowiesz się wszystkiego o jednostkach chorobowych i objawach chorób. Informacje w Strefie Pacjenta pomogą Ci dbać o swoje zdrowie.


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.